fbpx

HoroskolaMamut

Logo_transparent

Obchodní podmínky

Vedení akcí.
Akce jsou vedené vedoucím v podobě, kvalifikovaného horského vůdce, horského
průvodce, instruktora nebo trenéra.
Jak na to?
Vyberete si z aktuální nebo stálé nabídky akci, která Vás zajímá, anebo se na nás obrátíte s
vlastním přáním nebo cílem, který byste rádi s naší pomocí realizovali. Kontaktujete nás
přes kontaktní e-mail, sms, telefon či jinak. My Vám poskytneme nezbytné informace o
akci a domluvíme se s Vámi na podrobnostech.

Co je v ceně?
Cena zahrnuje služby vedoucího akce, podle charakteru akce i jeho náklady na dopravu,
ubytování, stravu atd. (je specifikováno v nacenění) a další nezbytné náklady vznikající
zajišťováním akce (rezervace ubytování) atd.
Cena nezahrnuje náklady na Vaši dopravu, ubytování, stravu, lanovky, pojištění atp. Pokud
není stanoveno jinak
Jako závaznou přihlášku na akci považujeme zaplacení:
-100% ceny u jednodenních akcí nebo hromadných akcí

 • 50% ceny u vícedenních individuálních akcí (do 2 účastníků).
  Cena/záloha by měla být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením akce/túry/výstupu.
  Pokud není stanoveno jinak u konkrétní akce
  Storno podmínky
  V případě, že se akce neuskuteční naší vinou, navrhneme Vám adekvátní náhradu ve
  formě jiné akce/jiného termínu, anebo Vám vrátíme 100% částky, kterou jste nám zaplatili.
  V případě, že zrušíte svoji účast na akci Vy, a to:
 • 30 a více dní před začátkem akce, neúčtujeme si žádné poplatky za služby vedoucího
  akce
 • 29 – 10 dní před začátkem akce, účtujeme si 40% z ceny akce,
 • 10 a méně dní před začátkem akce, účtujeme si 70% z ceny akce.
  Jestliže svoji účast na jednodenní akci zrušíte 48 hodin a více před začátkem akce, vrátíme
  Vám 100% Vámi uhrazené částky. Jestliže svoji účast zrušíte do 48 hodin před začátkem
  akce, vrátíme Vám 50% z ceny akce. Zrušíte-li svoji účast na takové akci v den zahájení
  akce, pak, bohužel pro Vás, si necháváme 100% ceny. Pokud není stanoveno jinak u
  konkrétní akce.

  Pokud budete muset z nějakého důvodu zrušit svoji účast na akci, pak samozřejmě za sebe
  můžete sehnat náhradu. My se o to budeme snažit také. Pokud se to podaří, pak Vám
  samozřejmě vrátíme plnou částku, kterou jste nám už zaplatili.
  V případě, že dojde ke zrušení akce v předstihu, a to v důsledku špatného počasí nebo
  jiných faktorů, které by mohly narušit bezpečnost nebo hladký průběh akce, pak Vám
  nabídneme adekvátní náhradu/termín akce, anebo Vám vrátíme Vámi zaplacenou částku

za akci. V takovém případě bude částka pokrácena o případné zálohy za ubytování, které si
ubytovatel bude účtovat jako storno poplatek.
Vedoucí akce má právo přerušit akci, jestliže vyhodnotí situaci jako nebezpečnou z důvodu
objektivních nebezpečí (počasí, laviny atp.), nebo není-li klient dostatečně způsobilý k
dané akci V takovém případě se akce považuje za započatou a cena akce zůstává
nezměněná.
Cílem vedoucího akce je především zajistit bezpečnost klientů.
Každý klient je povinen si před akcí zařídit adekvátní pojištění odpovídající druhu akce.
Každý klient má také povinnost nás dopředu informovat o svých případných zdravotních
komplikacích, které by mohly ovlivnit bezpečnost akce (srdeční problémy, astma, alergie,
diabetes apod.).

Zaplacením akce či zálohy na akci dává klient souhlas se seznámením s platebními
podmínkami.

Přejít nahoru