fbpx

HoroskolaMamut

Logo_transparent

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Horoškola Mamut

Naše webová adresa je: http://fotr.cz/mamut.

 1. Název a sídlo odpovědné osoby

Osobou odpovědnou ve smyslu základního nařízení o ochraně osobních údajů a dalších národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů, je:

Horoškola Mamut vedena Mgr. Martinou Hrozovou
Horymírova 101/6, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 06928897

Email: horoskolamamut@seznam.cz

 • Informace o shromažďování osobních údajů

(1) V následujícím textu informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobními údaji jsou veškeré údaje, které jsou osobně identifikovatelné s vaší osobou, např. jméno, adresa, e-mail, uživatelské chování.

(2) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře či sociálních médií, údaje, které nám poskytnete (e-mailová adresa, případně jméno a telefonní číslo), budou uloženy, abychom mohli zodpovědět vaše dotazy. Právním základem pro zpracování údajů je náš legitimní zájem na odpověď na váš požadavek v souladu se zněním článku 6 odst. 1 pís. f GDPR. Pokud je kontaktování z vaší strany provedeno s cílem uzavřít smlouvu, další právní základ ke zpracování vychází z článku 6 odst. 1 pís. b GDPR.

Údaje získané v tomto kontextu budou vymazány poté, co již nebudou potřebné, konkrétně po dokončení zpracování požadavku, nebo bude poté omezeno jejich zpracování, jestliže existuje zákonná povinnost jejich uchovávání.

(3) Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme smluvní poskytovatele služeb nebo pokud bychom vaše údaje chtěli používat k reklamním účelům, budeme vás o tom podrobně informovat u příslušných bodů níže. Specifikujeme také definovaná kritéria pro stanovení doby uložení osobních údajů.

 1. Vaše práva

(1) V souvislosti s vašimi osobními údaji máte vůči nám následující práva:

                               – Právo na informace

                               – Právo na opravu

                               – Právo na omezení zpracování

                               – Právo vznést námitku proti zpracování

                               – Právo na přenositelnost údajů

(2) Také máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů k příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) Při používání webové stránky pouze pro informativní účely, tj. pokud se neregistrujete či jiným způsobem neposkytujete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč odešle našemu serveru. Pokud si přejete prohlížet naši webovou stránku, shromažďujeme následující údaje, které jsou z technických důvodů nezbytné pro zobrazení stránky a pro zaručení stability a zabezpečení spojení (právním základem je článek 6 odst. 1 odd. 1 pís. f DS-GVO):

Shromažďovány jsou následující údaje:

IP adresa (anonymizovaná)

Datum a čas žádosti

Rozdíl v časovém pásmu vůči Greenwichskému času (GMT)

Obsah žádosti (konkrétní stránka)

Přístupový status/kód stavu HTTP

množství dat přenesených v každém případě

Webová stránka, odkud žádost přichází

Prohlížeč

Operační systém a jeho rozhraní

Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Údaje budou vymazány, jakmile přestanou být potřebné pro dosažení účelu, ke kterému byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webové stránky, jde o okamžik ukončení příslušné relace.

Pokud jsou údaje uchovávány v souboru logu, jde o nejdéle sedm dní. Další uchovávání je možné. V takovém případě jsou vymazány nebo odděleny IP adresy uživatelů, tak aby již nebylo možné přiřadit příslušného klienta.

 1. Používání souborů cookie

(1) Kromě shromažďování výše uvedených údajů, jsou při používání webové stránky na vašem počítači ukládány soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevném disku do prohlížeče, který používáte, a prostřednictvím kterých se k místu, které tyto soubory ukládá (zde tedy k nám), dostávají určité informace. Cookies na vašem počítači nemohou spouštět programy ani nepřenáší viry. Slouží ke zpříjemnění a zefektivnění uživatelského prostředí internetu.

2) Používání souborů cookie

 1. a) Tato webová stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a fungování jsou vysvětleny níže:

– Dočasné soubory cookie (viz b)

– Trvalé soubory cookie (viz c)

 1. b) Dočasné soubory cookie jsou automaticky vymazány, když se zavře prohlížeč. To zahrnuje zejména soubory cookie relace. Tyto soubory ukládají takzvané ID relace, které umožňuje různé požadavky vašeho prohlížeče přiřazovat společné relaci. Díky tomu je váš počítač rozpoznán, když se vrátíte na naši webovou stránku. Cookies relace jsou vymazány, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
 2. c) Trvalé soubory cookie jsou automaticky vymazány po určité specifikované době, která se může lišit v závislosti na typu souboru. Soubory cookie můžete kdykoliv vymazat v nastavení zabezpečení prohlížeče.
 3. d) Prohlížeč můžete nastavit podle svých požadavků a například zakázat ukládání souborů cookie třetích stran nebo veškerých souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě nemusí být možné využívat všechny funkce této webové stránky.
 4. Další funkce a nabídky naší webové stránky

(1) Kromě čistě informačního použití naší webové stránky, můžete, máte-li zájem, využít také různé nabízené služby. Zpravidla je nutné poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a na které se vztahují výše uvedené zásady zpracování údajů.

(2) V některých případech používáme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb. Tyto poskytovatele vybíráme velmi pečlivě a jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně kontrolováni.

(3) Vaše osobní údaje můžeme dále předávat třetím stranám, pokud nabízíme účast v propagačních akcích nebo soutěžích, uzavření smluv nebo podobné služby spolu s našimi partnery. Pro více informace prosím poskytněte své osobní údaje nebo si prohlédněte popis v nabídce níže.

 1. Odpor nebo odvolání proti zpracování vašich osobních údajů

(1) Pokud poskytnete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Takovéto odvolání má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů po předložení odvolání.

(2) Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvážení zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. Jedná se o případy, kdy zpracování není nezbytné pro plnění s vámi uzavřené smlouvy, které jsou popsány v následujícím popisu funkcí. Při vznášení takovéto námitky prosíme vysvětlete důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje jako doposud. V případě vaší námitky s uvedenými důvody prozkoumáme situaci a buď přestaneme vaše údaje zpracovávat, nebo zpracování upravíme, nebo vás budeme informovat o našich přesvědčivých důvodech hodných ochrany, na jejichž základě budeme pokračovat v zpracování.

(3) Proti zpracování osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat můžete samozřejmě podat námitku kdykoliv. O vašem nesouhlasu s reklamou nás můžete informovat na následujících kontaktech: horoskolamamut@seznam.cz

 1. Pluginy sociálních sítí

Na našich webových stránkách používáme pluginy třetích stran. To nám umožňuje informovat vaše kontakty, zda se vám líbí naše stránka, odkazovat na obsah nebo sdílet obsah. Pluginy jsou identifikovatelné logem příslušného poskytovatele třetí strany.

Když navštívíte naši stránku jsou vaše údaje předávány příslušným poskytovatelům třetích stran.

Pokud jste rovněž uživatelem služeb poskytovatele třetí strany, mohou být tyto údaje přiřazeny k odpovídajícímu uživatelskému účtu u poskytovatele.

Tyto údaje mohou být poskytovateli třetí strany rovněž předávány, pokud nejste registrovaným uživatelem služeb poskytovatele třetí strany a nekliknete na plugin na našich stránkách.

V případě přenosu bez současné registrace u poskytovatele třetí strany nicméně není přímo možné spojit údaje s vámi, např. prostřednictvím IP adresy; to by bylo možné pouze pomocí informací od vašeho poskytovatele.

Účel a rozsah zpracování údajů poskytovatelem třetí strany je možné nalézt v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu optimálního marketingu naší on-line nabídky v souladu se zněním článku 6 odst. 1 f) GDPR.

Na naší webové stránce jsou používány pluginy následujících poskytovatelů:

Facebook-Plugin, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Certifikace podle:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Další informace viz: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google-Plugin, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Certifikace podle: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Další informace viz: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 1. Používání Google Analytics

(1) Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Služby Google Analytics využívají „cookies“, což jsou textové soubory umisťované na vašem počítači, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé využívají stránky.

Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny serveru Google v USA a uloženy na tomto serveru. Nicméně, pokud je na této stránce aktivována anonymizace IP, Google předem redukuje vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných státech, které jsou smluvními stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude serveru Google v USA předávána plná IP adresa a zkrácena bude až na místě. Jménem provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této webové stránky, ke kompilování zpráv o aktivitě na stránce a k poskytování dalších služeb souvisejících se stránkou a internetem provozovateli stránky.

(2) IP adresa přenášená vaším prohlížečem v kontextu Google Analytics není slučována s dalšími daty Google.

(3) Používání souborů cookie můžete odmítnout zvolením příslušného nastavení prohlížeče, nicméně berte na vědomí, že v takovém případě nebudete moci používat plné funkce této webové stránky. Také můžete zamezit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů stažením a instalováním pluginu prohlížeče na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Tato webová stránka používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()“. Díky tomu jsou IP adresy dále zpracovávány ve zkrácené formě, takže lze vyloučit osobní souvislost. Pokud budou shromážděné údaje osobní, budou ihned vyloučeny a osobní údaje budou ihned vymazány.

(5) Používáme službu Google Analytics pro analyzování a pravidelné zkvalitňování naší webové stránky. Můžeme tak zkvalitňovat naši nabídku a dělat ji zajímavější pro vás jako uživatele. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje převáděny do USA, se společnost Google zavázala dodržovat dohodu o ochraně soukromí mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Právní základ pro používání Google Analytics je uveden v článku 6 odst. 1. odd. 1 pís. f DS-GMO.

Osobní údaje budou vymazány nebo anonymizovány nejpozději po 14 měsících.

(6) Informace třetích stran: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky používání:

http://www.google.com/analytics/terms/en.html , Přehled ochrany osobních údajů:

http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html , a prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy .

 1. Integrace videí z YouTube

(1) Do naší on-line nabídky jsme integrovali videa z YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a mohou být přehrávána přímo z naší webové stránky. Tato videa jsou integrována v „rozšířeném režimu ochrany údajů“, tj. žádné údaje o vás jako uživateli nebudou předávána společnosti YouTube, pokud videa nepřehrajete. Pouze pokud si videa přehrajete, budou předávány údaje uvedené v odstavci 2. Na tyto údaje nemáme žádný vliv – pouze možné s našimi vlastními videi.

(2) Navštívením webové stránky získá YouTube informace, že jste měli přístup k odpovídající podstránce naší webové stránky. Navíc jsou přenášeny údaje zmiňované v bodě V. tohoto prohlášení. Toto je nezávislé na tom, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda takový uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni účtem Google, budou vaše informace přímo spojené s vaším účtem. Pokud si nepřejete být spojeni s vaším profilem na YouTube, musíte se odhlásit před aktivací tlačítka. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely zobrazování reklamy, výzkumy trhu a/nebo design svých webových stránek orientovaný na poptávku. Toto vyhodnocování probíhá zejména (i u nepřihlášených uživatelů) pro poskytování reklamy orientované na poptávku a pro informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, k jehož uplatnění musíte kontaktovat společnost YouTube.

) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností YouTube najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde naleznete také další informace o svých právech a možnostech nastavení pro ochranu soukromí: https://www.google.en/intl/en/policies/privacy . Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA zavázala dodržovat dohodu o ochraně soukromí mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Právní základ pro používání pluginů je uveden v článku 6 odst. 1 odd. 1 písm. f DS-GMO.

 1. Integrace map Google

(1) Na této webové stránce používáme mapy Google Maps. To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na stránce a vám přináší možnost využívat praktické vyhledávací funkce.

(2) Navštívením webové stránky získá Google informace, že jste vyvolali odpovídající podstránku naší webové stránky. Navíc jsou přenášeny údaje zmiňované v bodě V. tohoto prohlášení. Toto je nezávislé na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda takový uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni účtem Google, budou vaše informace přímo spojené s vaším účtem. Pokud si nepřejete být spojeni s vaším profilem Google, musíte se odhlásit před aktivací tlačítka. Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely zobrazování reklamy, výzkumy trhu a/nebo design svých webových stránek orientovaný na poptávku. Toto vyhodnocování probíhá zejména (i u nepřihlášených uživatelů) pro poskytování reklamy orientované na poptávku a pro informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, k jehož uplatnění musíte kontaktovat společnost Google.

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem pluginu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů tohoto poskytovatele. Zde naleznete také další informace o svých právech a možnostech nastavení pro ochranu soukromí: http://www.google.en/intl/en/policies/privacy . Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA zavázala dodržovat dohodu o ochraně soukromí mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Právní základ pro používání pluginů je uveden v článku 6 odst. 1 odd. 1 písm. f DS-GMO.

 1. Záložky AddThis

1) Naše webové stránky obsahují také pluginy AddThis. Tyto pluginy umožňují vytvořit záložky nebo sdílet zajímavý obsah s dalšími uživateli. Prostřednictvím těchto pluginů vám nabízíme možnost interagovat na sociálních sítích a s dalšími uživateli, tak abychom mohli zkvalitňovat naši nabídku a dělat ji zajímavější pro vás jako uživatele.

Právní základ pro používání pluginů je uveden v článku 6 odst. 1 odd. 1 písm. f DS-GMO.

Přejít nahoru